Bağlama ya da halk arasındaki adıyla saz, Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli, tezeneli bir çalgı türüdür. Bağlama ülkemizden geçmişten bu yana sıklıkla tercih edilemeye devam edilen bir çalgı aletidir ve kimi zaman babadan oğula kimi zaman kurslar vasıtasıyla öğrenilir. Bağlama eğitiminin diğer enstrümanlar gibi bireye pek çok faydası vardır. Bu faydalardan bahsetmeden önce Türk müziğini ve kültürünü korumanın önemli bir aracı olduğunun altı çizilmelidir.

Bunun yanında bağlama eğitimi kişinin sağ ve sol beynini bir arada kullanmasını sağlayarak gelişimi destekler, vücut koordinasyon yetisini artırır.

Konsantrasyon, adapte ve disipline olma yetilerini geliştirir.

Dil öğrenme becerisini geliştirir.

İlgi ve yeteneklerinin farkına varan bireyin kişisel farkındalığı ve özgüveni artar, sosyal ilişkileri olumlu yönde gelişir.

Bağlama eğitimini her yaştan birey alabileceği gibi küçük yaşta başlanması daha iyi sonuçlar alınması bakımından önemlidir. Eğitime başlamak için ideal yaş 7’dir, herhangi bir üst sınırı yoktur. Eğitimin birebir alınması kişinin yeteneklerine göre eğitim teknikleri kullanılmasını ve daha verimli sonuç alınmasını sağlar.