Bale; dans, müzik ve dekor sanatlarının ileri standartlarda birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir gösteri türüdür. İlk olarak İtalya’da Rönesans döneminde ortaya çıkan bale o dönemden itibaren önce Avrupa’ya daha sonra Rusya’ya ve oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde de bugün sahne sanatları alanında önemli yer tutmaktadır.

Bale eğitiminde en önemli nokta eğitime küçük yaşta başlanmasıdır. Bu sayede bir balerinin sahip olması gereken esneklik, kas kontrolü, koordinasyon vb. yetiler kazanılabilir. Bu nedenlerle bale eğitimine başlamak için ideal yaş aralığı 4 ve 5’tir. Fakat daha üst yaşlarda da baleye başlanabilir, hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Küçük yaşta başlanan bale eğitimi iyi sonuç vermekle birlikte, beraberinde çocuk gelişimine pek çok olumlu katkı sağlar. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz;

Müzik eşliğinde verilen bale eğitimi çocukların müzik kulağının gelişmesini sağlar.

Müzikle ve arkadaşlarıyla aynı anda hareket etmeyi öğrenen çocukların vücut koordinasyon yetileri gelişir.

Çocukların adaptasyon ve disiplin yetilerini geliştirmeye katkı sağlar.

Esnek ve sağlıklı bir vücuda sahip olmalarını sağlar. Çocukları çağın en ciddi sorunlarından biri olan obeziteye karşı korur.

Kendini ve vücudunu yakından tanıyan çocukların özgüvenleri ve insan ilişkileri gelişir.

Bir tür müzikal gösteri sanatı olan bale eğitiminin amacına uygun olarak grup dersi halinde alınması verimliliği artırır. Bu şekilde vücut koordinasyonu ile birlikte koreografik koordinasyon yetisi de desteklenir.