Yaratıcı drama bir grubu oluşturan üyelerin günlük hayattaki deneyimlerinden yola çıkarak doğaçlama tekniğiyle duygu ve düşüncelerin ifade etmesidir. Canlandırma süreci bir eğitmen eşliğinde yürütülür.  Yaratıcı drama eğitiminin bireylere sosyal hayata ve iş hayatına yönelik pek çok katkısı bulunur. Bunlar kısaca şöyle sıralanabilir;

Günlük hayatta karşılaşılan olay ve durumlar karşısında farkındalık sağlar.

İletişim, duygu ve düşünceleri ifade etme yetilerini geliştirir.

Empati yetisinin kazanılmasını sağlar.

Hayal gücünü geliştirir.

Bireylerde grup çalımasının gerektiği beceri ve yatkınlıkları geliştirir.

Problem çözme, analitik düşünme ve dil öğrenme becerilerini geliştirir.

Yaratıcı drama eğitimini her yaştan insan alabileceği gibi eğitime başlamak için ideal yaş 5’dir. Küçük yaşta başlanan eğitimin daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir.

Son olarak yaratıcı drama eğitimi grup halinde verilmelidir. Bu durum hem eğitimiden daha iyi sonuç alınması sağlar hem de sosyal gelişimi destekler. Çocuklar grup çalışmasının gerektirdiği koordinasyon yetisini küçük yaşta kazanır.